Privatumo politika

Jūsų privatumas mums yra svarbus. MB „Nika spaus“ politika yra gerbti jūsų privatumą dėl bet kokios informacijos, kurią galime rinkti iš jūsų mūsų tinklalapyje, http://www.nikos.lt ir kitose mums priklausomuose ir valdomose svetainėse.

Mes prašome asmeninės informacijos tik tada, kai mums jos tikrai reikia, kad galėtume jums suteikti tam tikras paslaugas. Mes jūsų asmeninę informaciją renkame sąžiningomis ir teisėtomis priemonėmis, su jūsų žinia ir sutikimu. Mes taip pat pranešame, kodėl mes ją renkame ir kaip ji bus naudojama.

Surinktą informaciją saugome tik tiek laiko, kiek reikia, kad galėtume suteikti jums jūsų pageidaujamą paslaugą. Iš jūsų surinktus duomenis apsaugosime komerciškai priimtinomis priemonėmis, kad išvengtume praradimo ir vagystės, taip pat apsaugosime nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar modifikavimo.

Mes nesidalijame jokia asmenį identifikuojančia informacija viešai ar su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodos į išorines svetaines, kurių mes nevaldome ar kitaip nekontroliuojame. Atminkite, kad mes nekontroliuojame šių svetainių turinio ir praktikos ir negalime prisiimti atsakomybės ar atsakomybės už atitinkamą jų privatumo politiką.

Jūs galite laisvai atmesti mūsų prašymą pateikti jūsų asmeninę informaciją, suprasdami, kad mes negalėsime suteikti jums kai kurių jūsų pageidaujamų paslaugų.

Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine bus laikomas mūsų praktikos, susijusios su privatumu ir asmenine informacija, priėmimu. Jei turite klausimų apie tai, kaip tvarkome vartotojo duomenis ir asmeninę informaciją, susisiekite su mumis.

Ši politika galioja nuo 2019 m. Gruodžio 12 d.

PRIVACY POLICY

Your privacy is important to us. It is MB "Nika spaus"'s policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, http://www.nikos.lt, and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

This policy is effective as of 12 December 2019.

Krepšelis