Grąžinimo forma

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA 


(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties) 

– MB “Nika spaus”, įm. kodas 304996153, Beržyno g. 10, Šveicarai
– Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 2019 m. / 2020 m.____________ mėn._____d. dėl šių prekių: 
– Gautų [data]:_______________________________________________________________  
– Pagal pirkimo sąskaitą-faktūrą Nr.:________________________________________ 
– Pirkėjo vardas, pavardė:____________________________________________________
– Pirkėjo adresas:____________________________________________________________
– Pirkėjo parašas (būtinas, tik jei ši forma pateikiama popierine forma):________________________________________________________________________
– Dokumento pildymo data:__________________________________________________

Krepšelis